Een Podium voor Alle Passie: OPENDOEK en de Ondersteuning van Theater in de Vrije Tijd

OPENDOEK is de organisatie die theater in vrije tijd inspireert, faciliteert en ondersteunt, zodat schrijvers, makers, acteurs, vertellers en publiek zich artistiek en sociaal kunnen ontwikkelen.

Vrijetijdstheater bereikt een aanzienlijk aantal mensen in Vlaanderen en Brussel, wat betekent dat het een belangrijke maatschappelijke en economische impact heeft.

1 op de 4 Vlamingen heeft ooit theater beoefend
1 op de 3 Vlamingen kijkt af en toe naar theater
Jaarlijks kijken gemiddeld 1,5 miljoen mensen naar vrijetijdstheater.

OPENDOEK is de enige organisatie voor vrijetijdstheater en is bedoeld voor iedereen met een passie voor theater en podiumkunsten.

Je kunt zowel als individu als vereniging lid worden.
Als je geen lid wilt worden, maar toch op de hoogte wilt blijven van vrijetijdstheater, kun je je ook registreren.
Je kunt alles lezen over het lid worden via de link 'lid worden' aan de linkerkant van deze pagina.

OPENDOEK is er voor alle verschillende theaterdisciplines en aangrenzende kunstvormen. We zijn er dus niet alleen voor liefhebbers van klassiek teksttheater, maar ook voor vertelkunst, improvisatie- en poppentheater of modernere podiumkunstendisciplines zoals Slam Poetry en performancekunst. (Deze lijst is niet uitputtend.)

OPENDOEK | Passie voor Theater

Read more