Versterking en Ondersteuning: De Rol en Doelgroep van Cultuurloket in de Vlaamse Cultuursector

Doelgroep
Cultuurloket bedient een breed spectrum binnen de Vlaamse cultuursector. Onze activiteiten zijn gericht op het zakelijk ondersteunen van iedereen die actief is of wil zijn in de cultuur, of dat nu individuen of organisaties zijn, winstgevend of non-profit, al dan niet gesubsidieerd, binnen de Vlaamse Gemeenschap.

Deze individuen en organisaties zijn of hebben de ambitie om professioneel actief te zijn in de kunsten, toegepaste kunsten, circuskunsten, cultureel erfgoed, het sociaal-cultureel volwassenenwerk of als amateurkunstenorganisatie met de ambitie om professioneel te groeien.

Kerntaken
Onze kerntaken omvatten het bundelen van kennis en het vormen van een visie op de zakelijke, juridische en financiële aspecten van ondernemen in de cultuursector. Daarnaast streven we ernaar om kennis toegankelijk te maken en advies te geven aan professionele spelers, zowel individuen als organisaties, in de Vlaamse cultuursector.

We organiseren ook vormings- en opleidingsprojecten en zetten matchings-trajecten op om de cultuursector op zakelijk vlak te professionaliseren en duurzaam ondernemen te bevorderen. We netwerken met ondersteunende organisaties uit de cultuursector, zowel op lokaal, Vlaams als internationaal niveau.

Cultuurloket heeft een beheersovereenkomst afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap voor de periode 2023-2027.

Een Kennisbank Vol Informatie Over Cultuur, Bedrijfseconomie en Wetgeving

Daar waar cultuur, bedrijfseconomie en de wet elkaar ontmoeten, ontstaan talloze vragen. In onze kennisbank vind je antwoorden op vragen over onderwerpen als werken, ondernemen en financieren in deze unieke kruispunt van disciplines.

Zakelijke ondersteuning voor de cultuursector. | Cultuurloket

Read more