We zijn Publiq: Uw gids voor publieke vrijetijdsactiviteiten

Als specialisten in het communiceren van een breed scala aan openbare vrijetijdsactiviteiten, fungeert Publiq als brug tussen mensen en activiteiten. Onze missie is het samenbrengen en verbinden van mensen en activiteiten, en het bieden van ondersteuning waar nodig. We helpen partners bijdragen aan het creëren van publieke vrijetijdsbesteding voor iedereen. Publiq streeft naar een samenleving waarin vrije tijd leidt tot ontmoetingen, initiatieven en gedeelde ervaringen, waarbij iedereen zich deel voelt van de gemeenschap.

Bij Publiq bieden we informatie aan en helpen we mensen te vinden wat ze zoeken. We focussen op platforms waar aanbod en vraag elkaar ontmoeten. We verzamelen een breed scala aan mogelijkheden uit de sectoren cultuur, jeugd en sport, en presenteren deze in een overzichtelijke en uitdagende verzameling van projecten en producten gericht op het publiek en de sector. Met behulp van slimme technologie, data-analyses en gebruikersprofielen kunnen we ons aanbod afstemmen op het juiste publiek.

Bij Publiq stimuleren we de verbreding van smaak en gaan we verder dan de verwachtingen. Vrije tijd biedt mensen de mogelijkheid om het onbekende te ontdekken en nieuwe ervaringen op te doen. We geloven dat deze ervaringen en verrassende ontmoetingen het culturele zelfbewustzijn van individuen en de gemeenschap aanscherpen, en op deze manier veerkracht en solidariteit versterken.

We bevorderen participatie bij Publiq en verbinden diverse doelgroepen. We geloven in een divers en inclusief publiek, ongeacht leeftijd, economische status, beperkingen of achtergrond. We streven ernaar een breed scala aan activiteiten aan te bieden die een diverse samenleving ten dienste staan.

Publiq bouwt bruggen en brengt partners samen. We smeden duurzame samenwerkingsverbanden binnen het brede veld van vrijetijdsbesteding: lokale overheden, onderwijsinstellingen, de artistieke, jeugd-, sport- en cultuursector, maatschappelijke organisaties, media, organisaties en bedrijven met vergelijkbare doelstellingen. We brengen partners samen rond producten, diensten, kennis, publieksstrategieën en communicatiekanalen die maatschappelijke meerwaarde bieden, ook op internationaal niveau.

Maak het mee
samen met jou verbindt publiq mensen met activiteiten en met elkaar

Read more